Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 4MOUNT

 

Informacje o sprzedającym

Kontakt: 

Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Beskidzka 242, 34-122 Wieprz, adres poczty elektronicznej (e-mail): mm@tecro.pl, info@tecro.pl, numer telefonu: +48 889 306 969, +48 886 352 622.

 

TECRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440549, NIP: 5512615919, REGON: 122720783, kapitał zakładowy: 272 000,00 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Beskidzka 242, 34-122 Wieprz, adres poczty elektronicznej (e-mail): mm@tecro.pl, info@tecro.pl, numer telefonu: +48 889 306 969, +48 886 352 622.

Pozostałe informacje:

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową produktów za pośrednictwem sklepu internetowego shop@4mount.com, zgodnie z jego regulaminem.
 2. Produkty oferowane przez sprzedawcę są nowe, niektóre z uszkodzonym opakowaniem zewnętrznym lub zarysowane, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Dokładne cechy każdego produktu i jego wady zawiera jego opis.
 3. Wszystkie ceny wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto - zawierają podatek VAT.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen u Sprzedawcy, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 6. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy,
 7. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl, Przelewy24.pl), c. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 8. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej
 9. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Płatność ta jest wykonywana zgodnie z regulaminem wybranego operatora płatności.
 10. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 50 1050 1100 1000 0090 3166 1144. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …)”.
 11. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych klienta.
 12. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 5 lit a oraz b, produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 13. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego produktu.
 14. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego.
 15. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 16. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:
 17. Czas kompletowania produktu wynosi 1 dzień roboczy od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę.
 18. Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 5 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 19. Zakupione u sprzedawcy produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej (InPost, DPD, UPS lub innej).
 20. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy, z wyjątkiem zwrotu uiszczonych opłat.
 21. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 22. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży).
 23. Dane osobowe klientów są przechowywane przez Sprzedawcę w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 24. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 25. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 20, można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: mm@tecro.pl, info@tecro.pl.
 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego, w tym również przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub w drodze procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, a także na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez konsumenta.
 1. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 1. Wszystkie treści zamieszczone w opisach produktów korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością TECRO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Beskidzka 242, 34-122 Wieprz, NIP: 5512615919, REGON: 122720783. Użytkownik sklepu ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości opisów, bez zgody sprzedawcy.
 1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte w opisach produktów, należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane w opisach użyte są w celach informacyjnych.
 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy: a. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), b. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Informacja o obsłudze wszystkich rodzajów kart, którymi można realizować płatność:

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze „Płatności Shoper”:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

Informacje o gwarancjach

RODZAJ GWARANCJI : producenta/dystrybutora

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące/12 miesięcy (firmy)

 

Reklamacja z tytułu gwarancji.

 1. Produkty oferowane przez sprzedawcę posiadają gwarancję producenta/dystrybutora obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. (Jeśli jest dołączony do towaru).
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

 

Warunki reklamacji

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI: 1 rok (dla przedsiębiorców rękojmia wyłączona)

ADRES DO RĘKOJMI: Tecro Sp. z o.o., Beskidzka 242, 34-122 Wieprz

 

Szanowny Kliencie,

Przesyłki dostarczane firmą kurierską powinny być sprawdzane przy odbiorze, aby wyeliminować ryzyko, że towar został uszkodzony z winy przewoźnika - na co jako sprzedający nie mamy wpływu.

Jeśli zauważysz, że z dostarczoną przesyłka jest coś nie tak (np. uszkodzone opakowanie) proszę o sprawdzenie paczki i koniecznie spisanie protokołu szkody w obecności kuriera. Pamiętaj, masz prawo wezwać kuriera w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki w celu spisania protokołu szkody.

W przypadku braku spisanego protokołu reklamacja może nie zostać uwzględniona.

 1. Zgłoszenia reklamacyjne proszę składać:

- pisemnie: na adres siedziby Sprzedawcy;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres mm@tecro.pl

 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- adres e-mail Kupującego

- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

- przedmiot reklamacji

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Adres do reklamacji: Tecro Sp. z o.o., Beskidzka 242, 34-122 Wieprz

 

Warunki zwrotów

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Adres do zwrotu: Tecro Sp. z o.o., Beskidzka 242, 34-122 Wieprz

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa: kupujący

 

 1. Z zastrzeżeniem pkt 5, Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a konsument ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy na swój koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Sprzedawca dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy sprzedaży:

 1. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 4. d) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje zarówno sprzedawcy, jak i klientowi (konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl