Zwroty i reklamacje

 

Warunki zwrotów

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Adres do zwrotu: Tecro Sp. z o.o., Beskidzka 242, 34-122 Wieprz

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa: kupujący

 

 1. Z zastrzeżeniem pkt 5, Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a konsument ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy na swój koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Sprzedawca dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy sprzedaży:

 1. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 4. d) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje zarówno sprzedawcy, jak i klientowi (konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

Warunki reklamacji

Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 1 rok (dla przedsiębiorców rękojmia wyłączona)

Adres do rękojmi: Tecro Sp. z o.o., Beskidzka 242, 34-122 Wieprz

 

Szanowny Kliencie,

Przesyłki dostarczane firmą kurierską powinny być sprawdzane przy odbiorze, aby wyeliminować ryzyko, że towar został uszkodzony z winy przewoźnika - na co jako sprzedający nie mamy wpływu.

Jeśli zauważysz, że z dostarczoną przesyłka jest coś nie tak (np. uszkodzone opakowanie) proszę o sprawdzenie paczki i koniecznie spisanie protokołu szkody w obecności kuriera. Pamiętaj, masz prawo wezwać kuriera w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki w celu spisania protokołu szkody.

W przypadku braku spisanego protokołu reklamacja może nie zostać uwzględniona.

 1. Zgłoszenia reklamacyjne proszę składać:

- pisemnie: na adres siedziby Sprzedawcy;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres mm@tecro.pl

 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- adres e-mail Kupującego

- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

- przedmiot reklamacji

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Adres do reklamacji: Tecro Sp. z o.o., Beskidzka 242, 34-122 Wieprz

  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl